διασκοπέω

διασκοπέω (cf. διασκέπτομαι), [tense] fut. διασκέψομαι: [tense] aor. διεσκεψάμην: [tense] pf.
A

διέσκεμμαι Ar.Ra.836

, but διεσκέφθαι in pass.sense, Id.Th.687:— look at in different ways, examine or consider well, Hdt.3.38, E.Cyc. 557, etc.;

ἑξῆς δ. τὸν λόγον Pl.R.350e

, cf. Tht.168e; also

δ. πρὸς ἑαυτόν Id.Chrm.160e

; περὶ σφᾶς αὐτούς, περί τινος, Th.7.71, Pl.Phd. 61e;

δ. περί τινος εἰ . . Arist.Pol.1272a26

: c. gen.,

τῆς ἑαυτῶν ἀσφαλείας D.C.58.7

:—[voice] Med.,

πρὸς τὰ ἔξω διασκοπεῖσθαι Th.6.59

: [tense] impf., Pl.Plt.259c.
II abs., look round one, keep watching,

μὴ ὁρῶνται X.Cyn.9.3

.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διασκοπεῖσθε — διασκοπέω look at in different ways pres imperat mp 2nd pl (attic epic) διασκοπέω look at in different ways pres opt mp 2nd pl (epic ionic) διασκοπέω look at in different ways pres ind mp 2nd pl (attic epic) διασκοπέω look at in different ways… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπεῖτε — διασκοπέω look at in different ways pres imperat act 2nd pl (attic epic) διασκοπέω look at in different ways pres opt act 2nd pl διασκοπέω look at in different ways pres ind act 2nd pl (attic epic) διασκοπέω look at in different ways pres imperat …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπῇ — διασκοπέω look at in different ways pres subj mp 2nd sg διασκοπέω look at in different ways pres ind mp 2nd sg διασκοπέω look at in different ways pres subj act 3rd sg διασκοπέω look at in different ways pres subj mp 2nd sg διασκοπέω look at in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπήσει — διασκοπέω look at in different ways aor subj act 3rd sg (epic) διασκοπέω look at in different ways fut ind mid 2nd sg διασκοπέω look at in different ways fut ind act 3rd sg διασκοπέω look at in different ways aor subj act 3rd sg (epic) διασκοπέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπήσω — διασκοπέω look at in different ways aor subj act 1st sg διασκοπέω look at in different ways fut ind act 1st sg διασκοπέω look at in different ways aor subj act 1st sg διασκοπέω look at in different ways fut ind act 1st sg διασκοπέω look at in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπήσῃ — διασκοπέω look at in different ways aor subj mid 2nd sg διασκοπέω look at in different ways aor subj act 3rd sg διασκοπέω look at in different ways fut ind mid 2nd sg διασκοπέω look at in different ways aor subj mid 2nd sg διασκοπέω look at in… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοπουμένων — διασκοπέω look at in different ways pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres part mp fem gen pl (attic epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοποῦ — διασκοπέω look at in different ways pres imperat mp 2nd sg (attic) διασκοπέω look at in different ways pres imperat mp 2nd sg (attic) διασκοπέω look at in different ways imperf ind mp 2nd sg (attic) διασκοπέω look at in different ways imperf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοποῦμεν — διασκοπέω look at in different ways pres ind act 1st pl (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres ind act 1st pl (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways imperf ind act 1st pl (attic epic doric) διασκοπέω look at… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοποῦντα — διασκοπέω look at in different ways pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres part act masc acc sg (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres part act neut nom/voc/acc pl (attic …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασκοποῦντι — διασκοπέω look at in different ways pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) διασκοπέω look at in different ways pres ind act 3rd pl (doric) διασκοπέω look at in different ways pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) διασκοπέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.